©2021 
p4nczi

Zgodnie z art. 6 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz. UE L Nr 119, str. 1) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach kontaktowych, marketingowych i promocyjno-handlowych przez Firma Panczakiewicz Usługi Komputerowe, ul. Ogrodowa 19, 34-400 Nowy Targ. Jednocześnie oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, zgodnie z art. 13 ww. rozporządzenia o administratorze, celach przetwarzania oraz moich prawach. Wiem, iż w każdym momencie mogę wycofać zgodę.